O okolí

Krásná obdélníková náves ve Velké Hraštici je lemována množstvím vzrostlých nádherných lip. Na této návsi místní hasiči občas pořádají společenské akce. Svou tradici má "Posezení pod lipami", které se koná dvakrát ročně již po mnoho let. Návsi dominuje kostelík sv. Zikmunda s malým hřbitovem. Byl založen před rokem 1360 za vlády Karla IV. a je státem uznávanou památkou.

Malý rybník na návsi slouží jak místním hasičům, coby zdroj vody, tak dětem - hlavně v zimě, kdy rybník zamrzá.

Ve vedlejší obci Malá Hraštice se vedle malé kapličky nachází restaurace a cukrárna s pekárnou, které jsou postavené ve stejném stylu. Cukrárna je vyhlášena v širokém okolí. Obec Malá Hraštice je známa svým klidným prostředím k rekreaci. Jako procházkové, ale nevyznačené turistické trasy lze doporučit např. od nádraží kolem Voznického potoka k rybníku zvaný Tušimák, dále na Královskou stolici a do města Dobříše. Známý dobříšský zámek ze 17.století je inspirován stylem doby Ludvíka XVI. a přiléhají k němu krásný francouzský a anglický park. Můžete ocenit i bohatou sochařskou výzdobu od I. Platzera. V blízkosti zámku můžete vidět i zachovalý gotický hrad Vargač.

Návrat z Dobříše můžete zpestřit i návštěvou památníku Karla Čapka ve Staré Huti.

Ale i blízké obce stojí za návštěvu, jako například Nový Knín s mlýnem Krcáb, s nádherným náměstím, kde se nachází kostel sv. Mikuláše, kašna. Můžete navštívit Muzeum zlata a večer i tradiční letní kino, kde se příležitostně pořádají i koncerty (např. Tři sestry). V blízkosti je možno vidět kostel sv. Františka, pomník sv. Jana Nepomuckého či historickou kapličku ve Starém Kníně.

Při cestě do blízkého Mníšku pod Brdy se můžete zastavit ve vyhlášené restauraci v Nové Vsi pod Pleší a objevit známé sanatorium ukryté v lesích. 

V Mníšku pod Brdy musíte zaručeně navštívit hrad přestavěný na zámek, který stojí na skále nad zámeckým rybníkem. Dále je asi 1 km vzdálený skalnatý ostroh Rochota nyní nazývaný Skalka s komplexem budov a známým kostelem sv. Máří Magdalény.

A tak bychom mohli pokračovat řadou okolních hradišť a zámků, ale musíme dát také šanci dalším možnostem jako je koupání v blízké Vltavě, nejlépe v oblasti Slap, návštěvě Slapské přehrady, Štěchovic či o malinko vzdálenější Davli. Všechny scenérie, které zde vytváří Vltava totiž stojí za to.